CO TO JEST RODO

RODO - jest to skrótowiec oznaczający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego stosowanie wchodzi w życie w dniu 25 maja tego roku.

RODO jest aktem prawnym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wprowadzenie tego Rozporządzenia ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących praw osób, których dane dotyczą.

CO ZNAJDUJE SIĘ W TYM KOMUNIKACIE?

Na tej stronie przedstawiamy Ci komplet informacji dotyczących tego kto, w jaki sposób, w jakim celu i zakresie przetwarza Twoje dane osobowe.

CO POWINIENEM ZROBIĆ PO PRZECZYTANIU TEGO KOMUNIKATU?

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali w dalszym ciągu Twoje dane osobowe w określonym celu, czyli np. nie chcesz otrzymywać od nas: komunikatów e-mail, komunikatów sms lub masz inne pytanie w związku z przetwarzaniem danych osobowych - skontaktuj się z nami poprzez po przez tel. 501 34 97 97

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH

OSOBOWYCH?Administratorem Twoich danych osobowych jest KRAINA URODY I RELAKSU – SABINA POMORSKA z siedzibą ul. Ks. J. Popiełuszki 11, 44-109 , Gliwice.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:- przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz innych informacji dotyczących naszej działalności, terminów wizyt, w postaci wiadomości email lub komunikatów sms, na wskazane adresy email oraz numery telefonów komórkowych,

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

W zależności od tego, jakiego celu dotyczy przetwarzanie danych osobowych oraz w jaki sposób zostały do nas dostarczone, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres do wysyłki (imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu komórkowego, adres email, podpis, dane dotyczące zakończenia sieci Internet, z którym łączy się Twoje urządzenie (telefon, komputer, tablet itp.), za pomocą którego przeglądasz nasze strony WWW, tj. adres IP oraz informacje dotyczące plików Cookies.

JAK POZYSKUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przede wszystkim pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, przez strony WWW, formularze umieszczone na stronach WWW lub formularze w postaci druków. Możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe jeśli podasz nam je w rozmowie telefonicznej albo w inny sposób.

CZY BĘDZIEMY UJAWNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Przede wszystkim dostęp do Twoich danych osobowych będą mieli nasi Pracownicy , czyli osoby które upoważniliśmy do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem przyznanych im praw i zleconych zadań.

JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe masz szereg praw, w tym między innymi:- prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;
- prawo do wniesienia sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych
.W uzasadnionych przypadkach, wynikających z przepisów prawa, nakładanych na nas obowiązkach lub prawnie uzasadnionym celu przetwarzania,

Twoje prawa mogą ulegać ograniczeniu. W takim przypadku przekażemy Ci odpowiednią informację. Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody w określonym celu, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez skontaktowanie się prze tel. 501 349 797 lub mail: gabinetsabina@wp.p.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W niektórych przypadkach podanie danych osobowych w określonym przez nas zakresie będzie przez nas wymagane. Dotyczy to przede wszystkim realizacji umów lub działań podejmowanych przez nas przed zawarciem umowy oraz innych działań wymagających od nas przetwarzania Twoich danych osobowych w celu zrealizowania Twojego prawa lub żądania. W pozostałych przypadkach, zwłaszcza dotyczących prowadzonych przez nas różnego rodzaju działań marketingowych podanie danych osobowych lub przetwarzanie w tym celu podanych danych osobowych jest dobrowolne.
ZAPRASZA
Kraina Urody i Relaksu
Hotel Łabędy
Tel. 501 349 797
www.gabinet-sabina.pl

YEVITALASH YEVITALASH YEVITALASH YEVITALASH YEVITALASH
GABINET SABINA © Wszelkie prawa zastrzeżone